Inspirationskatalog til arbejdet med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse

VISO

Nyere praksis er, at PPR i kommunerne kan diagnosticere Developmental Language Disorder (DLD). Et nyt inspirationskatalog skal klæde kommuner på til bedre at kunne opspore, udrede og hjælpe børn og voksne med DLD så tidligt som muligt.

Projektperiode:

Oktober 2023-december 2024

Målgruppe:

Børn og unge primært 2-19 år.

Baggrund for projektet:

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) i Social- og Boligstyrelsen gennemfører et praksisorienteret vidensprojekt om udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, DLD (Developmental Language Disorder).

Nyerere praksis er, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunerne kan diagnosticere DLD. Det er VISOs vurdering, at den nye åbning for udredning i PPR forudsætter, at kommuner har viden om udredning og indsatser til målgruppen på tværs af sektorer.

Derfor er der behov for at indsamle og formidle viden om udredning og virkningsfulde indsatser, der kan anvendes i PPR og tværfagligt i kommunerne til børn og voksne med DLD.

Formål:

Projektets formål er at indsamle og formidle viden om udredning og virkningsfulde indsatser, der kan anvendes i PPR og socialfagligt til børn og unge med DLD.

Målet er at klæde kommuner, herunder PPR på til bedre at kunne opspore, udrede og hjælpe børn og voksne med DLD så tidligt som muligt, således at færre vil opleve unødvendige faglige og sociale nederlag, færre kommunikationsproblematikker og bedre trivsel.

Projektet vil desuden også have fokus at styrke det socialfaglige samarbejde på tværs af faggrupper omkring børn og unge med DLD.

Dokumentation og evaluering:

Projektets resultater præsenteres i form af et inspirationskatalog.

Samarbejdspartnere:

I forbindelse med udarbejdelsen af anbefalingerne vil relevante eksterne og interne parter blive involveret.

Finansiering:

VISOs ramme finansierer projektet i henhold til VISOs vidensforpligtelse.

Kontakt

Maria Kreutzmann Andersen
Fuldmægtig

Kontakt

Kristina Sandal Poder Kristensen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her