Forebyggelse af seksuelle overgreb på voksne med handicap

Fagprofessionelles mulighed for at understøtte udviklingen af sund seksualitet blandt voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på botilbud skal styrkes via kompetenceudvikling og formidlingsaktiviteter. Målet er, at færre i målgruppen bliver udsat for seksuelle overgreb og krænkelser.

Projektperiode:

Januar 2024 – december 2027.

Målgruppe:

Den primære målgruppe for initiativet er fagprofessionelle: pædagoger, pædagogmedhjælpere, sosu-assistenter m.fl., der arbejder på botilbud for voksne med psykiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Baggrund for projektet:

Mennesker med handicap er markant overrepræsenterede blandt ofre for voldtægt og andre seksuelle overgreb. Dette gælder især mennesker med psykiske og kognitive handicap. Samtidig har beboere på botilbud næsten syv gange så stor risiko for at blive udsat for voldtægt, som borgere, der ikke bor på botilbud.

Udviklingen af en sund seksualitet er ikke systematisk integreret i det pædagogiske arbejde for unge med handicap, og undersøgelser viser, at lidt over halvdelen af de ansatte ikke føler sig fagligt klædt på til at løfte opgave vedr. seksuelle overgreb og krænkelser. Flere studier peger mod, at denne risiko kan mindskes med forebyggelsesstrategier.

Formål:

Projektets overordnede formål er at forebygge, at voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der bor på botilbud, bliver udsat for seksuelle overgreb og krænkelser. Det sker via formidling af viden og kompetenceudvikling af fagprofessionelle, der har til formål at udbrede viden om sund seksualitet. Samtidig understøttes fagprofessionelle i at arbejde sammen om en kultur på botilbud, hvor seksualitet er på dagsordenen.

Dokumentation og evaluering:

Projektet er tilrettelagt som udbredelse af aktuel viden ift. forebyggelse af seksuelle overgreb, og der evalueres ikke.

Samarbejdsparter:

Der nedsættes en fælles styregruppe i samarbejde med VISO. En række relevante aktører og eksperter inddrages løbende i udviklingen af kompetenceudviklingsmateriale og understøttende redskaber.

Finansiering:

4 mio. fra satsreservepuljen 2024-2027, fordelt ligeligt over projektets fire år.

 

Kontakt

Helle Christina Bjærre T Nilsson
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her