Unge og voksne med autisme og spørgsmål i relation til egen kønsidentitet

VISO

Forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem autisme og nysgerrighed eller udfordringer i relation til egen kønsidentitet. Dette projekt har til formål at udvikle materiale til at understøtte et godt samarbejde om emnet mellem socialfaglige medarbejdere og unge/voksne med autisme.

Projektperiode:

April 2024 - juni 2025

Målgruppe:

Unge og voksne i alderen 13-40 år med autisme, som oplever problemstillinger eller er nysgerrige i relation til egen kønsidentitet.

Baggrund for projektet:

Personer, der ikke identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fødslen, har tre til seks gange større sandsynlighed for at være autistiske eller rapportere autistiske træk end cis-kønnede. Desuden er mennesker med en kønsdivers identitetsforståelse også mere tilbøjelige til at rapportere autismetræk og mistænke, at de har u-diagnosticeret autisme. Dertil ses der også en stigning i andelen af unge med autismediagnose, som ønsker et kønsskifte. Socialfaglige medarbejdere kan i disse situationer opleve at stå i et fagligt vakuum, hvor de ikke ved, hvad de skal stille op for at kunne støtte borgere i målgruppen, fordi de mangler indsigt i området.

Med dette projekt ønsker VISO at styrke de fagprofessionelles vidensgrundlag, således at man på autismefeltet bedre kan samarbejde og tilbyde den hjælp og forståelse, som målgruppen efterspørger og har behov for.

Formål:

Det overordnede formål med projektet er at øge trivslen og reducere mentale helbredsproblemer hos unge og voksne med autisme og udfordringer med egen kønsidentitet. Målet er dels at understøtte handlekraft i forhold til samarbejdet mellem fagpersoner og de unge/voksne. Derudover er målet at øge viden om og forståelse for samspillet mellem autisme og kønsidentitet og heri understøtte at fordomme, misforståelser og (selv)stigma nedbrydes.

Dokumentation og evaluering:

Projektet munder ud i udvikling af anvendelsesorienteret materiale om autisme og kønsidentitet, der kan bruges af fagpersoner i deres samarbejde med mennesker med autisme, der oplever problemstillinger eller er nysgerrige i relation til egen kønsidentitet.

Samarbejdsparter:

Specialområde Autisme, Region Midtjylland og Metodecentret er leverandører på projektet. Derudover inddrages VISO-leverandørerne Autismecenter Syddanmark (Region Syddanmark), Autismecenter Nordbo, Center for Autisme og Neuropsykologisk Praksis samt en række centrale aktører via en sparringsgruppe.

Finansiering:

VISOs ramme finansierer projektet i henhold til VISOs vidensforpligtelse. 

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her