Modning af model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte

Vold i nære relationer

Social- og Boligstyrelsen har indgået et samarbejde med Odense og Køge kommuner om at udvikle og modne en kommunal indsats til voldsudsatte. Indsatsen omfatter opsporing, risikovurdering, gruppeforløb og opfølgning.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Voksne kvinder og mænd over 18 år, som er eller har været udsat for vold i nære relationer. Indsatsen er særligt fokuseret på voldsudsatte, som enten er eller kommer i kontakt med kommunen, fx angående andre problematikker end vold.

Baggrund for projektet:

Det skønnes, at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes for fysisk partnervold i Danmark, samt at ca. 3,9 pct. af danske kvinder og 1,2 pct. af danske mænd hvert år oplever sig udsat for psykisk partnervold.

Vold i nære relationer er en alvorlig problematik, der ofte foregår over lang tid og er vanskelig at bryde ud af. Volden har ofte store konsekvenser for den voldsudsatte person og eventuelle børn.

Det må antages, at vold i nære relationer er en væsentlig problematik for en del borgere i alle landets kommuner. Voldsudsatte kan have andre sociale problemer ud over voldsudsættelsen og kan derfor have kontakt med kommunen i forskellige sammenhænge. På trods af dette er opsporingen af og hjælpen til voldsudsatte i kommunalt regi fortsat begrænset.

Indsatsmodellen til voldsudsatte er blevet udviklet på baggrund af en screening om kvinder og mænd udsat for vold i nære relationer. I indsatsbeskrivelsen introduceres den model for styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte, som skal modnes. Indsatsen omfatter opsporing, risikovurdering, gruppeforløb og afslutning/opfølgning.

Formål:

Formålet med initiativet er at modne en indsats, der skal styrke den kommunale indsats til voldsudsatte, der ikke opsøger hjælp eller ikke får den rette støtte angående deres voldsproblematik, så disse mennesker i højere grad bliver identificeret og tilbudt hjælp.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres løbende, og indsatsbeskrivelsen for initiativet udvikles og justeres undervejs på baggrund af den viden og de fund, som indsatsen giver. Initiativet afsluttes med en endelig evalueringsrapport.

Samarbejdsparter:

Odense og Køge kommune er med til at udvikle og modne indsatsen. Lev Uden Vold står for kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere, og VIVE evaluerer modningen af indsatsen.

Finansiering:

Initiativet om Styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte er en del af aftalen om Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP) 2022. Der er afsat i alt 18,1 mio. kr.

Kontakt:

Lise Barlach
25 62 41 53
Voksne
Senest opdateret 02-06-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her