MOVE - effektiv behandling af unges rusmiddelproblemer

31-01-2019

Unge udgør en meget stor andel af de borgere, der bliver indskrevet i rusmiddelbehandling. En række kommuner har afprøvet metoden MOVE med bemærkelsesværdigt gode resultater, der fastholdes over tid. Metoden skal derfor udbredes til endnu flere kommuner.

Foto af ung, rygvendt mand, der skuer ud i verden

Center for Rusmiddelforskning anslår, at 16.000 - 17.000 unge i alderen 15-25 år ryger cannabis hver eller næsten hver dag. Det svarer til ca. 2,0 pct.

Unge i alderen 18-25 år udgør samtidig en stigende andel af de borgere, der bliver indskrevet i stofmisbrugsbehandling; ifølge de seneste tal 45 pct. (2016).

Der er ikke nogen enkel forklaring på, hvorfor nogle unge udvikler et problematisk forbrug af rusmidler. Men forskning viser, at de unges situation typisk er kendetegnet ved:

  • Belastet opvækst, præget af brud, svigt, stress, overgreb med videre
  • Opvækst i hjem med højt forbrug af rusmidler
  • Mistrivsel og psykiske problematikker
  • Problemer i skolen, fagligt og/eller socialt
  • Venner/netværk med højt forbrug af rusmidler.

Læs mere om unge, der har et misbrug af rusmidler

Ca. halvdelen bliver stoffrie

Undersøgelser viser, at MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er en af de mest lovende metoder inden for behandling af rusmiddelbrug hos unge i alderen 15 til 25 år.

Basis i MOVE er et struktureret behandlingsforløb, som kombinerer samtaleteknikkerne "Kognitiv adfærdsterapi" og "Den motiverende samtale" - med en række strukturelle elementer, bl.a. gavekort for fremmøde og påmindelser pr. sms.

Læs mere om MOVE som metode

Manual: "MOVE - struktueret, forstærkende rusmiddelbehandling"

MOVE er afprøvet som led i "Metodeprogrammet om stofmisbrugsbehandling" i ni kommuner fra 2014 til 2018. En  senere undersøgelse fra 2019 viser, at 47 pct. af de unge, som blev interviewet 21 måneder efter indskrivning, er stoffrie. De unge har også væsentlig lavere grad af kriminalitet og øget uddannelsesaktivitet.

Undersøgelsen bekræfter resultaterne af den tidligere effektundersøgelse, som viste, at MOVE fastholder de unge i behandling, og 50 procent af de unge var stoffri 9 måneder efter indskrivning.

Desuden viser en økonomisk analyse, at MOVE er rentabel, og en implementeringsanalyse peger på, at der er sket et kompetenceløft blandt de behandlere, der arbejder med metoden.

Seneste effektevaluering: "MOVE gennem 21 måneder" (2019)

Tidligere effektevaluering: "Behandling af unge der misbruger stoffer" (2017)

"Økonomisk evaluering af MOVE"

"MOVE - implementering af metodeprogrammet"

MOVE udbredes yderligere

De gode erfaringer betyder, at Socialstyrelsen understøtter en yderligere udbredelse af MOVE i kommunerne i 2019-23. Her igangsættes en række forløb, hvor kommunerne kan søge om kompetenceudvikling og støtte til at implementere MOVE.

Flere indsatser

Socialstyrelsen arbejder i forvejen med udbredelsen af metoderne  U-turn, U18 og Prøv Andre Veje (PAV), som også er veldokumenterede indsatser til unge, der har problemer med rusmidler. 

Læs om indsatserne U-turn, U18 og PAV

Denne temanyhed blev oprindelig publiceret 31. januar 2019. Oplysningerne om udbredelsen mv. er senest opdateret 12. marts 2021.

Senest opdateret 12-03-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her