Kortlægning forud for udvikling af SSP-uddannelse

Socialstyrelsen2019

Udgivelsen er en kortlægning af målgruppen for den kommende SSP-uddannelse. Kortlægningen beskriver alene SSP-samarbejdet i kommunerne. 91 kommuner har deltaget i undersøgelsen.

I forbindelse med reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – ”Alle handlinger har konsekvenser” – har Socialstyrelsen fået til opgave at udvikle og gennemføre en ny SSP-uddannelse.

Kortlægningens primære formål er at kortlægge antallet af SSP-konsulenter og -medarbejdere på landsplan samt SSP-konsulenternes uddannelsesbaggrund. Derudover har kortlægningen haft til formål at få input og generelle betragtninger fra kommunerne ift. temaer for uddannelse, netværk og samarbejde.

91 ud af 98 kommuner har besvaret spørgeskemaet.

Kortlægningen indeholder en deskriptiv analyse af følgende temaer:

  • Den organisatoriske forankring af SSP-samarbejdet, herunder den ledelsesmæssige forankring.
  • Antal SSP-konsulenter og -medarbejdere i kommunerne.
  • SSP-konsulenternes uddannelsesbaggrund.
  • Uddannelsesaktivitet hos lederne af SSP-samarbejdet samt SSP-medarbejdere.
  • Kommunernes interesseområder i relation til den nye SSP-uddannelse.
  • Netværk og samarbejde på tværs af kommuner og myndigheder.

Kortlægningen er udarbejdet af Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen