Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden understøtter alle faser i sagsbehandlingen, herunder også samarbejdet med udfører i leveringen af den sociale indsats.

Voksenudredningsmetodens version 2.0 er en videreudvikling af den oprindelige metode.

Formålet med videreudviklingen af VUM

Videreudviklingen af Voksenudredningsmetoden adresserer en række behov og tendenser på det sociale område:

  • fagligt pres på området med krav om højere kvalitet i sagsbehandlingen og større retssikkerhed for borgeren
  • øget fokus på en recovery- og rehabiliteringsorienteret tilgang allerede i sagsbehandlingen
  • mere inddragelse af borgeren
  • fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål
  • helhedsorientereret sagsbehandling og indsats
  • bedre og mere anvendelige data om den enkelte borgers progression
  • den generelle udvikling på området.

Læs mere om recovery og rehabilitering

Tom kørestol ved havet

Begreberne i VUM er koordineret med KL’s projekt Fælles Faglige Begreber. Det vil sige, at de begreber, der er udviklet i Fælles Faglige Begreber, anvendes i den reviderede VUM 2.0.

Parterne bag Voksenudredningsmetoden

VUM er oprindelig udviklet i samarbejde mellem KL og daværende Ministerium for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i perioden 2009-2011 med Deloitte som udfører. 

Videreudviklingen af VUM er foretaget i af Socialstyrelsen i 2018-2020 i samarbejde med KL’s projekt Fælles Faglige Begreber og med inddragelse af Ankestyrelsen.  En række kommuner har været inddraget i udviklingsarbejdet.

Læs mere om Fælles Faglige Begreber

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent
E-læring VUM 2.0

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her