Modeller i Bedre koordination

"Én familie – én indgang" og "Sammen om familien" indeholder en række organisatoriske forudsætninger og bygger hver især på fire kerneelementer. Kerneelementerne praktiseres blandt andet ved at arbejde efter og anvende en række principper, aktiviteter og redskaber.

For at understøtte arbejdet med modellerne skal en række organisatoriske forudsætninger være til stede og/eller udvikles i forbindelse med implementering af modellen:

  • Kontinuerlig og strategisk kapacitetsopbygning og implementering
  • Ledelsesmæssig opbakning og fælles faglig retning
  • Et passende sagstal pr. familiekoordinator eller rådgiver
  • Et systematisk forbedringsarbejde, der udvikler praksis
  • Et fælles mindset.

Nyttige redskaber

Social- og Boligstyrelsen har udviklet en redskabskasse med inspiration fra de kommuner, som har afprøvet modellerne i perioden 2019-2021.

Redskabskassen rummer redskaber, metoder og praksisbeskrivelser, som skal understøtte og inspirere kommunernes arbejde med at implementere modellerne og med at operationalisere de enkelte kerneelementer.

De samlede redskaber kan ses her og nævnes også i gennemgangen af modellerne

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her