Begrebsbasen – it-understøttede sociale begreber

Social- og Boligstyrelsens begrebsarbejde er nedlagt. Begrebsbasens indhold opdateres ikke længere.

Social- og Boligstyrelsens begrebsbase rummer begreber fra det sociale område, der indgår i dataproducerende, it-understøttede systemer og metoder, som for eksempel Tilbudsportalen og it-understøttelsen af Voksenudredningsmetoden.

Entydigt definerede og gensidigt koordinerede begreber er en forudsætning for god kvalitet i data, der indsamles, eksempelvis i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunerne eller i udtræk fra indberetningsløsninger som for eksempel Tilbudsportalen. 

Hvad rummer begrebsbasen?

Social- og Boligstyrelsens begrebsbase rummer termer og definitioner på udvalgte it-understøttende begreber fra det sociale område, hvor Social- og Boligstyrelsen har bidraget til udviklingen eller indgået i samarbejde omkring definitionen af begreberne.

Søg i begrebsbasen

Begrebsbasen har målrettet sit indhold

Begrebsarbejdet har tidligere været tilgængeligt på socialebegreber.dk, der rummede en bred vifte af begreber. En del af begreberne på socialbegreber.dk bibeholdes i begrebsbasen, men enkelte begreber opdateres ikke længere og kan derfor ikke fremsøges i basen. Begreberne kan dog stadig findes i historiske versioner.

Se historiske versioner

Senest opdateret 25-09-2020