Om vidensplatformen

Vidensplatformen formidler tværfaglig viden om handicap og beskæftigelse.

Vidensplatformen om handicap og beskæftigelse:

  • Samler viden om betydningen af specifikke handicap i forhold til beskæftigelse.
  • Formidler viden om konkrete indsatser, redskaber og værktøjer, så den kan bruges i praksis.
  • Har fokus på at inspirere kommunerne, virksomheder og borgerne igennem succeshistorier og best practices. 

Herudover bygger vidensplatformen bro mellem social- og beskæftigelsesområdet ved at: 

  • Beskrive specifikke funktionelle udfordringer ved forskellige handicap, og hvordan de kan mestres og håndteres på en arbejdsplads.
  • Beskrive særligt tilrettelagte indsatser, der kombinerer beskæftigelsesrettede indsatser med social støtte.
  • Formidle viden om afledte økonomiske konsekvenser for kommunerne ved særligt tilrettelagte indsatser, beregnet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Vidensplatformen har til opgave at gøre det lettere for kommuner, virksomheder og borgere at finde viden om betydningen af specifikke funktionelle udfordringer ved forskellige handicap i forhold til beskæftigelse og bruge denne viden for at fremme, at flere personer med handicap får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent