Særlige indsatser målrettet erhvervet hjerneskade

Her kan du finde eksempler på særligt tilrettelagte indsatser, der har som formål at hjælpe mennesker med erhvervet hjerneskade, der har brug for en ekstra indsats, ind på arbejdsmarkedet.

Der et tale om eksempler til inspiration og ikke udtømmende liste. Kommuner har ikke pligt til at tilbyde indsatserne.

Indsatsen Beskæftigelsesrettet hjerneskade/rystelsesindsats

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent