Individuelt planlagt job med Støtte (IPS)

En indsats for mennesker med svære psykiske vanskeligheder. Indsatsen er integreret med behandling i det psykiatriske system. Udgangspunktet for indsatsen er ansættelse på en almindelig arbejdsplads. Målet er at fastholde denne ansættelse

Målgruppen for Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) er voksne mennesker med svære psykiske vanskeligheder som for eksempel skizofreni eller bipolar lidelse. Der arbejdes dog både i Danmark og i andre lande på at udvide indsatsen for andre grupper med psykiske vanskeligheder samt for andre aldersgrupper.

Se filmen om Glenn, der har modtaget indsatsen IPS.

 

Formålet med IPS er ansættelse på almindelige vilkår

Indsatsen bygger på en grundlæggende værdi om, at også mennesker med svære psykiske vanskeligheder ønsker og har ressourcer til at arbejde. Formålet med indsatsen er således beskæftigelse på almindelige vilkår på en almindelig arbejdsplads. 

Principper, manualer og fidelitetsskala

Individuelt planlagt job med Støtte (IPS) består af otte principper, en IPS-manual samt en fidelitetsskala. Indsatsen styres af uddannede IPS-konsulenter. IPS-konsulenterne er organiseret i et IPS-team med en teamleder. Teamet sikrer samarbejde, sparring, og at IPS-manual og principper følges. Et af principperne i indsatsen er, at indsatsen skal være en integreret del af en psykiatrisk behandling. 

Job først-tilgang

Første skridt i indsatsen er en ansættelse på en arbejdsplads. Valg af arbejdsplads tager udgangspunkt i deltagerens ønsker og drømme. Sideløbende med ansættelsen trænes og udvikles borgeren til at varetage jobbet i samarbejde med IPS-konsulenten. Denne tilgang kaldes også ”place then train”-tilgangen.

Det er uddannede IPS-konsulenter, der sammen med borgeren styrer forløbet. Støtten fra IPS-konsulenten er til stede, så længe der er behov for støtte.

Indsatsen er tilgængelig i dele af Danmark

Indsatsen tilbydes i store dele af landet. Region Hovedstaden arbejder sammen med Københavns Kommune om IPS-forløb. 

Psykiatrien Region Sjælland har et projekt sammen med 13 sjællandske kommuner, hvor de går sammen om at tilbyde IPS-forløb. Hjørring og Aalborg kommune arbejder med metoden i et samarbejde med Region Nordjylland. I 2021 påbegynder Region Syddanmark et samarbejde med fire kommuner i regionen om at arbejde med IPS. 

Adgang til indsatsen går gennem jobcenteret og psykiatri

Et princip for indsatsen er, at alle med svære psykiske vanskeligheder kan deltage i indsatsen. Ingen må ekskluderes, hvis man er i målgruppen. Men det er det enkelte jobcenter, der skal bevillige og derefter tilbyde en borger indsatsen.

Jobcenteret kan vælge at købe sig til forløb hos ekstern leverandør, der har specialiseret sig i IPS-forløb. Kommuner og regioner arbejder med forskellige IPS-modeller og kan tilbyde IPS-lignende forløb. I flere kommuner er indsatsen dog stadig på forsøgsbasis.

IPS-indsatsens resultater

IPS-indsatsen er evalueret både i Danmark og internationalt. Evalueringerne viser overordnet, at mennesker med svære psykiske diagnoser i et IPS-forløb har signifikant højere beskæftigelseseffekter end tilsvarende mennesker, der har modtaget en standardindsats.

Læs mere om resultaterne med IPS på star.dk

Læs om IPS og økonomiske beregninger

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent