Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS)

IBBIS er en forsøgsindsats. Det er en integreret indsats mellem psykiatri og jobcenter. Målet er at få sygemeldte mennesker med psykiske udfordringer tilbage i job.

Målgruppen for en Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS) er nye sygedagpengemodtagere tæt på arbejdsmarkedet. Den sygemeldte viser tegn på angst, depression, stress, personlighedsforstyrrelser eller funktionelle lidelser ved første samtale med sagsbehandleren på jobcenteret.

Formålet med indsatsen er hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Formålet med en Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS) er at støtte borgere i at komme tilbage til arbejdet eller igen opnå kontakt med det ordinære arbejdsmarked.

Indsatsen tester, om en integreret indsats mellem psykiatri og jobcenter kan hjælpe denne gruppe borgere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Et IBBIS-team

I jobcentre varetages indsatsen af et såkaldt IBBIS-team, hvor den enkelte sygemeldte tilknyttes en beskæftigelseskonsulent fra kommunen. Beskæftigelseskonsulenten varetager den beskæftigelsesrettede indsats. Derudover er der tilknyttet en care manager fra regionen i teamet, som varetager udredning og samtalebehandling.

Den daglige ledelse af indsatsen varetages af en beskæftigelsesfaglig koordinator i jobcenteret. IBBIS-teamet sidder fysisk i jobcenteret for at sikre, at IBBIS-teamet samarbejder. Samarbejdet har til formål at yde en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats.

IBBIS-teamet er derudover tilknyttet en fast stab af sundhedsfaglige specialister fra regionen. Indsatsen gives, så længe det er nødvendigt, men samtidig gives der ikke en indsats i længere tid eller større omfang end nødvendigt.

Indsatsen er ikke en standardindsats

IBBIS udbydes ikke som en standardindsats på landets jobcentre på nuværende tidspunkt. IBBIS findes kun på forsøgsbasis. Der er to runder af forsøg: IBBIS I og IBBIS II. De to forsøg adskiller sig ved målgruppen for indsatsen.

IBBIS har stort sammenfald med indsatsen Individuel Planlagt job med Støtte (IPS), som tilbydes rundt om i landet. Det er muligt, at IBBIS ligeledes bliver en indsats, som jobcentrene vil tilbyde, hvis de kommende evalueringer viser gode resultater.

Resultatet af IBBIS-forløbene

IBBIS I og IBBIS II er begge under evaluering i Danmark. 

Læs STARs effektevaluering af IBBIS 1

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent