Teknologistøtte til at planlægge og strukturere

Teknologi kan være en hjælp til at planlægge arbejdsdagen og strukturere arbejdsopgaver.

Nogle kan opleve funktionelle udfordringer, der gør det svært at overskue arbejdsopgaver og skabe struktur i arbejdsdagen.

Der findes flere forskellige teknologier, der kan være en støtte til at planlægge og skabe overblik. 

Støtte til planlægning og struktur

For nogle har det stor betydning med en klar struktur på arbejdsdagen. Planlægning og overblik over arbejdsopgaver og deres rækkefølge sikrer tryghed gennem forudsigelighed.

Teknologiske produkter, der skaber en ofte visuelt understøttet struktur på arbejdsdagen og -ugen for den ansatte, kan være en stor støtte for disse ansatte.

Støtte via påmindelser

Nogle finder stor støtte i at bruge teknologiske produkter, der via påmindelser – ofte visuelle og lydunderstøttede – giver besked om for eksempel start på aktiviteter, opgaver, deadlines og pauser på arbejdet.

Produkter med disse funktioner understøtter den ansattes deltagelse på arbejdspladsen og udførelse af arbejdsopgaver.

Find inspiration til teknologistøtte til visuelt understøttet struktur og planlægning på hmi-basen.dk:

Hjælpemidler, som understøtter hukommelsen

Kalendere og tidsplaner

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent