Forståelse af handicap

Vidensplatformen er udviklet for fem specifikke handicap, og hvordan de kan optræde i en jobkontekst.

Der er stor forskel fra handicap til handicap, og der kan være meget stor forskel på den hjælp, der er brug for alt efter i hvilken kontekst, handicappet optræder.

Relationelt handicapbegreb

Platformen bruger et relationelt handicapbegreb. Det vil sige, at en persons funktionsnedsættelse skal ses i en social kontekst for, at man kan forstå handicappet. Det indebærer, at det først er i mødet med omgivelserne, at det afgøres, om funktionsnedsættelsen indebærer (et handicap. Der er tale om et handicap (funktionelle udfordringer), hvis der i mødet med omgivelserne er aktiviteter, personen med funktionsnedsættelse ikke kan deltage i, som personer uden handicap kan deltage i.

Specifikke handicap

Platformen beskriver specifikke handicap (funktionelle udfordringer), der kan optræde i en jobkontekst i forbindelse med fem funktionsnedsættelser, og kan betyde, at arbejdsplads og medarbejder har brug for hjælp og støtte. De fem funktionsnedsættelser er: Autisme, erhvervet hjerneskade, moderate og psykiske vanskeligheder, synshandicap og udviklingshæmning. 

Læs om handicapgrupper i satspuljeaftalen 

Læs om handicapgrupper i det politiske udspil

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent