Teknologistøtte og udviklingshæmning

Ved udviklingshæmning vil der være forskellige grader af kognitive og indlæringsmæssige udfordringer. I en arbejdssituation kan teknologi hjælpe med disse udfordringer.

Teknologi kan for eksempel bruges til at støtte en medarbejder i at løse opgaver på en aftalt måde og i en bestemt rækkefølge. Teknologi kan også bruges til at skabe system i og overblik over arbejdsdagen.

For nogle medarbejdere kan teknologi, der er en støtte til at tale eller skrive med kolleger, kunder og andre på arbejdspladsen være en hjælp. 

Læs mere om udviklingshæmning og job

Støtte til at løse arbejdsopgaver

Teknologi med trin-for-trin-guider kan være en hjælp for medarbejderen, fordi det giver en tydelig støtte, når arbejdsopgaver skal løses på bestemte måder.

Trin-for-trin guider giver også mulighed for at træne og huske opgaverne, hvis en guide med video, foto og lyd kan genbesøges efter behov. Guider kan oprettes til for eksempel, hvordan en maskine bruges eller i hvilken rækkefølge opgaver skal løses.

Guider til arbejdsopgaver kan oprettes og ”aktiveres” af medarbejderen selv eller en leder/kollega, fx med smartphone-scanning af QR-koder placeret relevante steder på arbejdspladsen. 

Læs om hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål på hmi-basen.dk

Læs mere om teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen

Støtte til at planlægge arbejdsdagen

Teknologi, der kan bruges til at planlægge en arbejdsdag og skabe overblik, har ofte funktioner, der kan vise kalender og aktiviteter med både tekst, fotos eller ikoner. 

Tydelige påmindelser og huskelister kan for det meste også tilpasses medarbejderens opgaver og arbejdsdag. Indholdet kan medarebjderen selv fylde ud – eventuelt sammen med en kollega eller en leder.

Læs om kalendere og tidsplaner på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge arbejdsdagen 

Støtte til at kommunikere på arbejdspladsen

Teknologi, der understøtter kommunikation, indeholder ofte både symboler, ikoner og fotos samt lyd. Der findes fx produkter, der kan formulere sætninger og svar ved hjælp af billedbiblioteker, der er koblet til ord.

Sådanne produkter gør det muligt for medarbejderen, der har behov for det, at bruge teknologistøtte til at kommunikere nemmere med andre på arbejdspladsen.

Læs om hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere på arbejdspladsen 

Gode råd til arbejdsleder

De bedste forudsætninger for et godt samarbejde skabes ofte ved, at kolleger og leder kender til den teknologi, som medarbejderen benytter, og ved at teknologien fungerer sammen med arbejdspladsens øvrige it-systemer.

Læs om centrale elementer i god teknologistøtte på arbejdspladsen

Gode råd til jobsøger / medarbejder

Det kan hjælpe dig til en god jobstart, at du så tidligt som muligt involverer din leder og dine kolleger i dit behov for teknologi som støtte på arbejdspladsen.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent