Moderate eller svære psykiske vanskeligheder og job

Psykiske vanskeligheder kan i nogle tilfælde påvirke funktionsevnen, men behøver ikke at være en hindring for at udfolde sine potentialer på arbejdsmarkedet og deltage i beskæftigelse. Læs om gode råd til mestring og håndtering af funktionelle udfordringer på jobbet.

Oplevelsen af funktionelle udfordringer og behov ved psykiske vanskeligheder er forskellige fra person til person og kan variere med arbejdsopgaver

Psykiske vanskeligheder kan optræde i flere sværhedsgrader, og være knyttet til for eksempel angst, depression, skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og ADHD.  

Psykiske vanskeligheder behøver ikke at være en hindring for at deltage i beskæftigelse, hvis der modtages den rette behandling og støtte. De rette rammer for arbejdsopgaver kan skabes i et tæt samarbejde mellem virksomhed, medarbejder, jobcenter og andre aktører, så de passer til medarbejderens ressourcer og behov.

Koncentration

En psykisk sygdom kan være forbundet med kognitive vanskeligheder og udtrætning. Tanker og koncentration kan blive forstyrret af andre tanker. Medicin kan påvirke evnen til at koncentrere sig og fokusere på for eksempel arbejdsopgaver. Disse vanskeligheder kan dog sagtens håndteres i samarbejde mellem virksomhed og medarbejder.  

En klar struktur på arbejdsdagen kan understøtte koncentrationen, og det samme kan tilpassede og afgrænsede arbejdsopgaver. Opgaver med for eksempel høj kompleksitet, der kræver længevarende og stor koncentration, kan planlægges og evt. undgås, hvis der er behov for det.

Endelig kan nye eller færre arbejdsopgaver, et reduceret antal daglige arbejdstimer og længere pauser i løbet af en arbejdsdag for nogle være gavnligt. 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge og skabe overblik over arbejdsdagen 

Social omgang

Psykiske vanskeligheder kan gøre det udfordrende at indgå i de sociale interaktioner, der opstår i løbet af en arbejdsdag.

Sociale relationer kræver en indlevelse i, hvad andre, for eksempel kolleger, føler. En evne som psykiske vanskeligheder i perioder kan gøre det svært ved at udvise.  

Udfordringerne kan håndteres i fællesskab på arbejdspladsen gennem åbenhed om følgerne af psykiske vanskeligheder. I et samarbejde med kollegaen kan der aftales rammer for socialt samvær. Rammernkan aftales for eksempel en ”husorden” eller i en dialog om hensyn, der skal tages i visse perioder for at skabe en god arbejdssituation. 

Læs mere om teknologistøtte til interaktion på arbejdspladsen

Humør 

Psykiske vanskeligheder kan være forbundet med humørsvingninger, hvor for eksempel vrede og glæde afløser hinanden uden synlig grund. Sværere udsving kan være, at selvbebrejdelser og skyldfølelse afløses af selvglæde og grænseløshed. Egentlig depression kan også forekomme. Sådanne svingninger kan nogle gange opleves som en udfordring for kolleger 

Udfordringer ved humørsvingninger kan håndteres i det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads gennem åbenhed om følgerne af psykiske vanskeligheder. For nogle kan teknologi til for eksempel mindfulness og vejrtrækningsøvelser være en hjælp til at forebygge stressfyldte perioder og reducere svingende humør. 

I krisesituationer kan en app med en personlig kriseplan være et redskab, der skaber tryghed og giver konkrete handlemuligheder til at håndtere en svær periode. 

Kommunikation

Psykiske vanskeligheder kan i nogle tilfælde betyde, at evnen til at tale og kommunikere klart i perioder bliver nedsat. I andre perioder kan der forekomme en uimodståelig trang til hæmningsløs tale.

Sådanne perioder kan udfordre normerne for kommunikationen på en arbejdsplads. Igen kan åbenhed og rammer for kommunikationen på arbejdspladsen være en hjælp. En hjælp både for personen med psykisk sygdom og for kollegerne. 

Se filmen om Alice, der har psykiske vanskeligheder og arbejder hos Digital Hub Denmark. 

 

 Opmærksomhedspunkter til arbejdsplads og kommune  

  • Mennesker med psykiske vanskeligheder er lige så forskellige som alle andre. De oplevede udfordringer varierer over tid og kan håndteres. 
  • Nogle har en ufuldendt skolegang og uddannelse. Andre har gennemført en uddannelse og har arbejdserfaring. 
  • Nogle psykiske vanskeligheder opstår i forbindelse med belastninger i udførelsen af et arbejde.
  • De fleste modtager behandling og/eller medicinering, der betyder, at de håndterer udfordringer og lever et relativt normalt liv. 
  • Svære psykiske vanskeligheder vil i mange tilfælde betyde behov for støtte for at deltage i beskæftigelse.