Autisme og job

Autisme kan påvirke funktionsevnen på forskellige måder, men behøver ikke at være en hindring for at udfolde sine potentialer på arbejdsmarkedet og deltage i beskæftigelse. Læs om gode råd til mestring og håndtering af funktionelle udfordringer på jobbet.

Oplevelsen af funktionelle udfordringer og behov ved autisme er forskellig fra person til person og kan variere med arbejdsopgaver. 

Autisme skyldes en anderledes udvikling af hjernen, der kaldes en neurologisk udviklingsforstyrrelse. Autisme påvirker funktionsevnen gennem hele livet, men mange af de funktionelle udfordringer, som kan optræde i forbindelse med autisme, kan der kompenseres for.

Autisme behøver derfor ikke at være ensbetydende med, at personen ikke kan udfylde job i virksomheder. De rette rammer for arbejdsopgaver kan skabes i et tæt samarbejde mellem virksomhed, medarbejder, jobcenter og andre aktører, så de passer til medarbejderens ressourcer og behov.

Social omgang

Autisme kan gøre det svært at indgå i sociale relationer på samme måde som andre. Det kan hænge sammen med nedsat forestillingsevne, som gør det svært at forestille sig, hvordan andre mennesker tænker og reagerer. 

En hjælp for personen selv og for kollegerne kan være at sætte tydelige rammer for, hvornår og hvordan man for eksempel holder pauser og frokost, hilser på kolleger og indgår i sociale sammenhænge.

Information og viden om autisme kan også være hjælpsomt for kollegerne for at kunne forstå og samarbejde med kollegaen med autisme.  

Kommunikation

Autisme kan i nogle tilfælde gøre det svært at kommunikere. Ikke fordi personen mangler sprog, men fordi autisme kan gøre det svært at forstå meningen med, hvad der bliver sagt. Autisme kan gøre det udfordrende at koble konteksten for en samtale sammen med, hvad der egentlig bliver kommunikeret, hvilket gør forståelsen vanskelig. 

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere

Struktur

Autisme kan desuden gøre det svært at give udtryk for overbelastning i en arbejdssammenhæng. Det kan medføre opbygning af stress og angst.

Ved autisme vil der derfor kunne være behov for hjælp til at strukturere arbejdsdagen og arbejdsopgaverne, så det er gennemskueligt, hvad der skal ske, og hvilke forventninger der er til arbejdets udførelse og resultat. 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge og skabe overblik 

Rutiner

Autisme er ikke en hindring for at lære nye ting, men der kan være behov for forudsigelighed og rutiner. Ved autisme kan der for nogle være gavn af at specialisere sig til at varetage bestemte arbejdsopgaver.

På en arbejdsplads betyder det, at det kan være en hjælp at opbygge en fast struktur omkring medarbejderen samt skærme vedkommende mod uforudsete krav og hændelser.  

Ved autisme vil det oftest være en hjælp, hvis arbejdsdagen har en klar rytme med for eksempel en angivelse af de præcise arbejdsopgaver i løbet af bestemte tidspunkter på arbejdsdagen. 

Der er teknologi til dagstruktur, som kan være en hjælp til at skabe overblik over arbejdsdagen/-ugen. Teknologien kan også guide i at løse arbejdsopgaver trin for trin. Den type teknologi kan også understøtte god kommunikation mellem medarbejderen, kolleger og leder.

Læs mere om teknologistøtte til opgaveløsning, og få trin-for-trin støtte til at løse arbejdsopgaver.

Se filmen om Nikolaus, der har autisme og arbejder hos NGI Hygienic Components.

Se filmen om Trine, der har autisme og arbejder hos Special Minds.

Opmærksomhedspunkter til arbejdsplads og kommune 

  • Oplevelsen og funktionelle udfordringer ved autisme er forskellig fra person til person.   
  • Det er ofte bedst for trivslen at  specialisere sig fremfor at varetage mange forskellige opgaver .  
  • Det er ofte bedst for trivslen med  struktur og forudsigelighed
  • Ved autisme kan sociale relationer opleves som svære .  
  • Autisme behøver ikke at være en hindring for at gennemføre en uddannelse og varetage et job .  

Læs mere om særligt tilrettelagt indsatser målrettet autisme og beskæftigelse