Om sagsbehandling børn og unge

En god sagsbehandling for børn og unge handler bl.a. om at sikre systematik og inddragelse. Social - og Boligstyrelsen arbejder med flere initiativer for at støtte kvaliteten af sagsbehandlingen.

Sagsbehandling af høj kvalitet og styring af området er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte, så de kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

For at sikre god kvalitet i sagsbehandlingen er et vigtigt fokusområde systematik og en helhedsorienteret sagsbehandling og sagsbehandlingsmetoder, der understøtter dette.

Et andet vigtigt fokusområde er samarbejde med og inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i sagsbehandlingen samt inddragelse af barnets eller den unges og familiens netværk.

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så der kan træffes den rette beslutning eller afgørelse og iværksættes den rette indsats for barnet eller den unge og familien.

I Social - og Boligstyrelsen arbejdes der med forskellige initiativer til at understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen.