Ansøg om et Task Force-forløb

Der er nu åbent for ansøgninger til et forløb med "Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge" i 2024. Ansøgningsfristen er d. 24. november 2023 kl. 12:00

"Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge" tilbyder analyse- og udviklingsforløb til kommuner, der ønsker at styrke deres sagsbehandling. Opstartstidspunktet for forløbet sker inden for rammerne af Task Forcens årshjul. Denne ansøgningsrunde gælder forløb der starter 1., 2., 3., og 4. kvartal 2024. Ved ansøgningen kan I angive et foretrukket opstartstidspunkt.

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgningen. Et udfyldt ansøgningsskema sendes elektronisk sammen med relevante bilag til Task Forcen på følgende e-mail: taskforce@sbst.dk

Vejledning til ansøgning om et Task Force-Forløb i 2024 (pdf)

Ansøgningsskema om et Task Force-forløb i 2024 (word) 

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgninger kan rettes til Task Force Sekretariatet i Social- og Boligstyrelsen på mail til taskforce@sbst.dk. Social- og Boligstyrelse forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb. 

Ansøgningsfristen er d. 24. november 2023 kl. 12:00. Efter dette tidspunkt modtages ansøgninger ikke. 

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen primo december 2023 

 

Senest opdateret 07-09-2022

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent