Ansøg om et Task Force-forløb

Der er nu åbent for ansøgninger til et forløb med Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge i 2024/2025. Ansøgningsfristen er den 22. august 2024 kl. 12.

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder analyse- og udviklingsforløb til kommuner, der ønsker at styrke deres sagsbehandling. Opstartstidspunktet for forløbet sker inden for rammerne af Task Forcens årshjul. Denne ansøgningsrunde gælder forløb, der starter enten 4. kvartal 2024 eller 1. kvartal 2025. I ansøgningen kan I angive, hvilket af disse opstartstidspunkter I foretrækker.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgningen. Et udfyldt ansøgningsskema sendes sammen med relevante bilag til Task Forcen på taskforce@sbst.dk

Forud for ansøgning, skal kommunen holde et formøde med Task Forcen.

Vejledning til ansøgning om et Task Force-Forløb i 2024/2025 (pdf)

Ansøgningsskema om et Task Force-forløb i 2024/2025 (Word) 

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgninger kan rettes til Task Force-sekretariatet i Social- og Boligstyrelsen på taskforce@sbst.dk. Social- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb. 

Ansøgningsfristen er den 22. august 2024 kl. 12. Efter dette tidspunkt modtages ansøgninger ikke. 

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen primo september 2024.

Senest opdateret 22-04-2024

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent