Efteruddannelse

Social - og Boligstyrelsen tilbyder nye efter- og videreuddannelsestilbud på børne- og ungeområdet. Uddannelserne skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på området.

Der er tale om en vifte af uddannelsestilbud, som har til formål at styrke sagsbehandlingen og kvaliteten i indsatsen overfor børn og unge med særlig behov for støtte og dermed skabe en bedre effekt for børnene og deres familier. Uddannelserne skal samlet bidrage til en stærkere vidensbasering af arbejdet på børne- og ungeområdet.

Børnekataloget

Børnekataloget henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge. Børnekataloget består af syv nye kurser inden for sagsbehandling, metoder, indsatser og særlige målgrupper. Kurserne tilbydes som femdages praksiskurser med fokus på at træne anvendelsen af konkrete metoder og redskaber og som tre dages metodekurser. Det er gratis at deltage på kurser. Læs om Børnekataloget her:

Børnekataloget

Tilskud til Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet henvender sig til myndighedssagsbehandlere, leverandører af sociale tilbud og medarbejdere i almenområdet, dvs. personer, der beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til Servicelovens kapitel 11. Tilskud til diplomuddannelsen gives dels til lokale hold for en eller flere kommuner i samarbejde, samt til tilskud til en lang række moduler på regionale hold, som ikke kræver at man tager en fuld diplomuddannelse. På Den Sociale Diplomuddannelse er der fokus på omsætning af viden fra uddannelsen til praksis. Læs mere om tilskud til diplomuddannelsen her, og find links til uddannelsesstederne som udbyder uddannelsen:

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet

Tilskud til Master i Udsatte Børn og Unge

Master i Udsatte Børn og Unge udbydes af Aalborg Universitet og henvender sig til kommunale ledere, faglige konsulenter, erfarne sagsbehandlere samt ledere og medarbejdere i de sociale tilbud, det vil sige personer, der beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11. Uddannelsens fokus er på viden om udsatte børn og unge samt på styring, faglig ledelse og udvikling. Med Social - og Boligstyrelsens tilskud på 25.000 kr. pr. semester er der en egenbetaling/arbejdsgiverbetaling på 8.000 kr. pr. semester i 2019. Uddannelsen er en deltidsuddannelse som strækker sig over fire semestre. Læs mere om tilskud til masteruddannelsen og find link til Aalborg Universitets hjemmeside her:

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge

Om uddannelsesmidlerne

I regi af Social- og Indenrigsministeriet er der afsat 21 mio. kr. om året til efter– og videreuddannelse af ledere og medarbejdere på området for udsatte børn og unge. Midlerne forvaltes af Social - og Boligstyrelsen og anvendes til kurser i Børnekataloget og til længerevarende uddannelsesforløb som Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet og Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge.

 

 

Strategisk efter- og videreuddannelse

Forskning anslår, at kun ca. 10 % af investeringen i efter- og videreuddannelse fører til reel nytteværdi og kun ca. 15-25 % af medarbejderne, der deltager i traditionelle efter- og videreuddannelsesforløb, anvender den nye viden efterfølgende (Wahlgren, 2015).

Derfor kan det betale sig at arbejde strategisk med efter- og videreuddannelse. Læs hvordan i denne udgivelse: ”Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på udsatte børne- og ungeområde – en inspirationsguidet”

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig

Kontakt

Maria Koch Jensen
Fuldmægtig