Netværksinddragende metoder

Netværksinddragende metoder kan understøtte kommuner i at inddrage familie og netværk i forbindelse med en børnesag.

I dag er der krav om, at man i kommunerne skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk i forbindelse med en børnesag. Det kan fx ske gennem metoder som Familierådslagning, Det inddragende netværksmøde og Signs of Safety.

Netværksinddragende metoder kan både bruges i en tidlig og forebyggende indsats og i igangværende børnesager. I anbringelsessager har det har vist sig, at brugen af netværksinddragende metoder betyder, at fagfolk i den enkelte sag bliver mere opmærksomme på mulighederne for netværksanbringelse. Undersøgelser peger på, at børn, der er anbragt i deres netværk, har mere stabile anbringelsesforløb. Brugen af netværksinddragende metoder kan derfor indirekte være med til at understøtte mere stabile anbringelser. 

Kontakt

Mette Frost Jørgensen
Specialkonsulent