Om begrebsbasen

Social- og Boligstyrelsens begrebsarbejde er nedlagt. Begrebsbasens indhold opdateres ikke længere.

Begreberne i Social- og Boligstyrelsens begrebsbase er defineret efter samme terminologiske metode, der gør det muligt at koordinere begreber på tværs af dataproducerende, it-understøttende systemer og metoder.

Begreberne i begrebsbasen er defineret i henhold til standarden ISO 704 – Terminologiarbejde – Principper og metoder.

Her defineres et begreb med udgangspunkt i dets karakteristiske træk og i sammenhæng med øvrige begreber inden for et emneområde. Et begreb og dets definition skal derfor altid ses i sammenhæng med øvrige begreber inden for et givent emne.

Begrebssystemer

Begreberne indgår i begrebssystemer (begrebsdiagrammer), der er en skematiseret visning af den semantiske relation mellem begreberne. Heraf fremgår det, hvilken betydningsmæssig forbindelse, der er mellem et givet begreb og de øvrige begreber inden for samme emne. Disse begrebssystemer illustrerer det emneområde, som et givent fagbegreb indgår i.

En række af begrebssystemerne er benævnt 'klassifikation'. Det er en skematiseret visning af de begreber, der på baggrund af fagbegreberne er udvalgt til at indgå i en konkret it-løsning, for eksempel som grundlag for en datamodel eller i struktureringen af en menu i et it-system.

Senest opdateret 25-09-2020