Velkommen til portalen!

Denne portal rummer inspiration, råd og vejledning til fagpersoner, frivillige foreninger og bruger- og pårørendeorganisationer, så de bedst muligt kan støtte udsatte og sårbare borgere, der er påvirket af COVID-19.

På de følgende sider kan man finde råd og vejledning til, hvordan man kan håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå for især sårbare og udsatte borgere i relation til covid-19. 

Der er også ideer til konkrete aktiviteter, der fx kan forebygge ensomhed.

Du kan på portalen finde:

Generelle retningslinjer o.l. vedr. social- og ældreområdet

Vejledninger vedrørende specifikke målgrupper

En idebank med eksempler på indsatser til børn/unge, voksne, mennesker med handicap og ældre

FAQ - link til Social- og Ældreministeriets FAQ'er

Oversigt over hotlines

Udkast til strategier mod ensomhed


Portalen stilles til rådighed for:

  • Medarbejdere og ledere i kommuner, regioner og sociale tilbud
  • Frivillige foreninger
  • Bruger- og pårørendeorganisationer
  • Øvrige interesserede.

Baggrund

Portalen er etableret som led i den politiske aftale, der blev indgået 17. april 2020. Aftalen kan læses på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Se den politiske aftale af 17. april 2020

Som en del af aftalen er der etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet. Partnerskaberne bidrager bl.a. til portalens idebank.

Læs mere om idebanken og partnerskaberne

Senest opdateret 18-03-2022

OBS!

Der gøres opmærksom på, at denne portal om corona ikke længere opdateres.  

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?