Børn med angst

På de følgende sider kan du få socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos børn med angst. Rådene er målrettet de faglige udfordringer I som fagprofessionelle kan stå over for i genåbningen af samfundet efter COVID-19.

Børn med angst kan være særligt udfordret under COVID-19. Angst er en normal følelsesmæssig reaktion på en form for trussel og en måde at reagere på for at sikre sin overlevelse.

I nogle tilfælde kan angsten udvikle sig til en decideret angstlidelse, hvor angsten bliver funktionshæmmende og ’overdreven’ ift. udefra vurderet reelt trusselsniveau. Det kan fx være overdreven angst for at blive smittet med bakterier eller vira (OCD), ikke alderssvarende angst for at være væk fra sine primære omsorgspersoner (separationsangst) eller overtænkning af mulige ubehagelige skrækscenarier (generaliseret angst).

En anden gruppe er børn med skolevægring, som inden COVID-19 var bange for at gå i skole (se link til skrivelse om skolevægring).

Udfordringen ved situationen omkring COVID-19 er, at flere af børnenes angst kan blive forstærket, fordi de delvist får bekræftet deres ængstelige tanker. De har ofte adfærd som undgåelsesadfærd (fx isolerer sig mere end, hvad sundhedsmyndighederne anbefaler) og sikkerhedsadfærd (forsøger at tage styring), som kan vedligeholde angsten.

Gode råd

 • Gå i dialog med forældrene omkring børnenes aktuelle status og trivsel og ifm. planlægningen af genåbningsstrategien. Det er vigtigt, at forældrene også føler sig trygge i den plan, der bliver lagt, og at deres ideer bliver inddraget i planen.
 • Hav personlig kontakt med det enkelte barn, evt. virtuelt, ift. drøftelse af tilbagevenden til skolen. Tal med barnet om dets bekymringer og lav strategi sammen med dem ift. håndtering af hver af bekymringerne.
 • Det kan være en god idé med indledende afdækning af, hvordan trygheden kan etableres bedst for barnet, både ift. fysiske rammer (fx hvor på skolen er der mest trygt at være hvornår), de faglige områder barnet er stærkest i, samt hvem er barnet tryggest ved af de voksne. Dette kan ske i samarbejde med forældre og barn.
 • Udarbejd sammen med barnet en liste over, hvad det har savnet ved skolen, og hvad det derfor kan glæde sig til at vende tilbage til. Det kan det i nogle tilfælde være en idé at afdække, om der er opstået en ny motivation ift. at overkomme nogle af de situationer, som har været angstfremkaldende tidligere.
 • Giv et tydeligt overblik over, hvordan hverdagen kommer til at se ud, fx hvordan er de fysiske rammer, program, hvem skal barnet være sammen med, hvad kan det gøre, hvis det får det svært mv.
 • Det kan være en god idé, at barnet bliver sat sammen med den lærer/pædagog, som det har den bedste relation til for at skabe tryghed.
 • Sæt barnet sammen med en jævnaldrende samarbejdspartner, som det har det godt sammen med, hvor de kan bruge hinanden til at løse de udfordringer, som de evt. måtte have.
 • Byg evt. videre på virtuel undervisning ift. en gradvis fysisk tilbagevenden til skolen.
 • Indarbejd stressreducerende og beroligende aktiviteter, fx mindfulness-øvelser og fysisk bevægelse.
 • Understreg over for barnet, at det er de voksne, der har ansvaret for at håndtere situationen, og at barnet skal forsøge at lægge kontrollen heraf fra sig.
 • Vær opmærksom på ikke at tale for meget om COVID-19 med børnene, da det kan forstærke angsten. De skal helst have tankerne over på mere positive emner.

Teksten er udarbejdet af Parlar, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?