Cases - børn med angst

I det følgende præsenteres cases til håndtering af udfordringer hos børn med angst under genåbningen af samfundet.

12-årig dreng med bakterieangst

En dreng på 12 år har omfattende ritualer med håndvask i flere timer pga. bakterieangst og har under COVID-19-situationen fulgt godt med i medierne omkring viden om smitterisiko, viras overlevelsesmuligheder mv. Han frygter, at hans skole ikke efterkommer de strenge krav om hygiejne og er derfor bange for at vende tilbage til skolen.

Skolepersonalet er i tvivl om, hvordan de skal håndtere dette, idet mild angst for COVID-19 er nødvendig og funktionel ift. at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, mens overdreven angst er uhensigtsmæssig og funktionshæmmende.

Håndtering

Der fremlægges en konkret plan for drengen om, hvordan skolen vil håndtere hygiejneforholdene, og der tales med ham om unødvendigheden og skadeligheden af yderligere sikkerhedsforanstaltninger (sikkerhedsadfærd).

Derudover bør katastrofetankerne udfordres og sætte faren i reelt perspektiv ved de positive nyheder. Drøftelser og nyheder om virus bør begrænses, så han ikke beskæftiger sine tanker for meget med det.

Drengens undgåelsesadfærd udfordres, så han gradvist udvider sine cirkler og samtidig øver sig i at holde de ængstelige tanker på afstand. Dette kan fx være i situationer, hvor han har stor motivation for at indgå i, så han har størst mulighed for at blive optaget af andet tankeindhold.

Der kan derudover med fordel indlægges tryghedsfremmende og beroligende aktiviteter ind i skemaet.

Social kontakt bør ligeledes opretholdes, men vær opmærksom på, at barnet ikke får for mange negative nyheder om corona fra sine venner.

14-årig pige med social angst

En pige på 14 år med social angst har pga. COVID-19 undgået socialt samvær med andre unge i ca. 2 måneder. Hun har samtidig skullet præstere på en anden måde fagligt, end hun plejer, nemlig fremlæggelser på Teams foran lærer og klasse.

Hun har således på den ene side fået socialt samvær på afstand og undgået de direkte sociale vurderinger, som hun plejer, men er blevet ekstra udfordret på netop dette, når hun skulle præstere virtuelt. Hun har fået at vide, at 8. klasserne skal tilbage i skole den 18. maj og er nervøs for at møde sine klassekammerater igen og bekymrer sig om, hvor dårlige hendes fremlæggelser på Teams havde været, og hvad hun skal tale med dem om.

Håndtering

Der laves en plan med pigen om, hvad der skal ske den første uge, hvem hun skal være sammen med (fx en ’samarbejdspartner’, som hun er tryg ved) og laves et skema, som indeholder aktiviteter, som hun er stærk i.

Desuden kan hun udvælge det for hende mest rare sted at opholde sig i skolen, således at der er fysisk tryghed.

I den første tid bør hun skånes for de mest udfordrende eksponeringer så som fremlæggelser.

10-årig pige med mange bekymringer

En pige på 10 år er bekymret for den nye fare, som er kommet ind i hendes liv. Hun tænker hele tiden på COVID-19, på om hendes forældre og bedsteforældre er i fare, om hun selv er smittebærer, om hvordan det nu skal foregå i skolen, om verden nogensinde bliver den samme igen osv. I næsten alle sine vågne timer bekymrer hun sig.

Håndtering

Både skole og fritidstilbud skal forsøge at skabe så meget tryghed for pigen som muligt. Hun sættes sammen med en jævnaldrende ’samarbejdspartner’, og der skabes mulighed for motiverende aktiviteter, der kan få hendes tanker væk fra bekymringstankerne.

Se evt. liste af adfærdssymptomer på angst hos børn på Aarhus Universitets hjemmeside

Se Sundhedsstyrelsen beskrivelse af helbredsangst ifm. COVID-19 og råd til håndtering heraf 

Teksten er udarbejdet af Parlar der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?