Cases - børn med autisme og skolefravær

Se cases til håndtering af udfordringer hos børn og unge med autisme og bekymrende skolefravær under genåbningen af samfundet.

En 8-årig dreng med autisme og ADHD

En 8-årig dreng, der har autisme og ADHD, er i skole med et reduceret timetal. Han reagerer på belastning med OCD-lignende symptomer og har tidligere været meget bekymret for bakterier og har overdrevet sin håndvask.

I forbindelse med nedlukning er hans tvangstanker og -handlinger vendt tilbage og er blevet forstærket. Forældrene beretter om ængstelighed, nedsmeltninger, udmattelse og sprukne, røde hænder pga. den øgede håndvask. Herudover søger han hele tiden forældrenes bekræftelse på, at alt er OK.

Håndtering

For at støtte eleven har skolen i forbindelse med genåbningen været ekstra opmærksom på at skabe struktur, tydelighed, forudsigelighed og tryghed omkring den nye hverdag.

Der er udarbejdet en social historie om håndvask og bakterier, visuelle støttesystemer, reducerede krav i undervisningen og tydelig anvisning for ”pausested” for at sænke belastninger i tæt samarbejde med forældrene og ved at inddrage drengen.

Den sociale historie er et pædagogisk værktøj, der hjælper ham til at forstå og handle i en given social situation, som han kan have svært ved. Den voksne fortæller historien og tydeliggør, hvilke løsninger og handlingsmuligheder der er i situationen.

Dreng i 7. klasse i en almen skole

En dreng med autisme går i 7. klasse i en almindelig folkeskole. Han har tidligere haft højt fravær, men kom inden nedlukningen stabilt i skole og var begyndt at tage del i undervisningen.

Efter nedlukningen kommer han ikke i skole og har ikke deltaget i onlineundervisningen. Søvnrytmen er ændret, og han står senere op. Forældrene arbejder ikke hjemme og kan derfor ikke støtte op om ham i løbet af dagen.

Håndtering

For at genetablere kontakten med drengen kommunikeres gennem AULA med udgangspunkt i en motiverende begivenhed.

Efterfølgende får han en telefonopringning fra læreren og et brev med informationer om forventninger, opgaver, tidsramme og indhold til Google Meet møder, hvor han kan deltage uden billede eller lyd fra ham.

Disse informationer har som formål at forberede og understøtte hans forestillingsevne. Der undersøges mulighed for støttekontaktperson via socialrådgiver for at etablere hensigtsmæssig hverdagsrytme.

Teksten er udarbejdet af Langagerskolen, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 28-05-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?