Håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan forholde dig til retningslinjerne ud fra et socialfagligt og pædagogisk hensyn, når det drejer om børn og unge med autisme og skolevægring.

I forbindelse med genåbningen kan der være øget fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og hvordan de konkret håndteres. Når det drejer sig om børn og unge med autisme, kan der med fordel sættes fokus på visualisering og konkretisering.

Ud over, at Sundhedsstyrelsens konkrete og overskuelige plakater hænges op overalt, hvor eleverne færdes, kan der udarbejdes yderligere visualisering. Visualiseringen tilpasses den enkelte elevs eller elevgruppes funktionsniveau og kan dermed sikre en høj grad af tydelighed, uden at den skaber frygt hos eleven.

Konkrete råd til håndtering af retningslinjerne

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Visualiser processerne i at vaske hænder (foto, video mm.), fx via plakater på skolen og/eller video på AULA

Sociale historier, scripts, svar på hv-spørgsmål om at vaske hænder kan udarbejdes til de elever, der har brug for dette.

Vær opmærksom på, at børns brug af håndsprit skal minimeres.

Læs evt. videre hos Autismeforeningen

Host eller nys i ærmet

Visualiser anvisningen (foto, tegning mm.) og gør den visuelt tilgængeligt på hele skolen i form af små plakater og evt. via AULA.

Begræns fysisk kontakt

Visualiser, hvem der må benytte forskellige indgange på skolen, klasseværelser, fællesrum, fælles køkkener, udearealer, hvem der sidder hvor i taxaen (foto, tegning, afdækningsbånd mv.) Instruktionen skal være tilgængelig på skolen og evt. også via AULA.

Visualiser, fx ved hjælp af rebstykker eller lignende, den anbefalede afstand ved gåtur.

Vær opmærksom på rengøring

Elever kan forberedes på den ekstra rengøring (hvornår? hvor længe? hvor er eleverne imens?), herunder at rengøringspersonalet anvender værnemidler, for at minimere, at eleverne bliver forskrækkede

Lav evt. social historie vedr. rengøringspersonalet, der kommer på skolen.

Hold afstand/sammen hver for sig

Man kan med fordel etablere uderum med fysisk plads til eleverne og tydelighed ift. placeringer/ophold mm.  Fx telte til hver elev/lærer, afdækning af ganglinjer/legeplads, udflytning af arbejdsborde mm.

Ved fællesborde i klasseværelset opmåles og visualiseres den korrekt afstand mellem elever. Lad eventuelt kun de elevers stole stå, som skal sidde ved bordet, og fjern de øvrige.

Teksten er udarbejdet af Langagerskolen, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 25-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?