Cases - voksne med misbrug

I det følgende præsenteres cases til håndtering af udfordringer hos voksne med misbrug under genåbningen af samfundet.

Andreas på 26 - hashmisbrug og svær ADHD

Andreas er 26 år gammel og er i et rusmiddelbehandlingsforløb, da han de sidste 10 år har røget mindst 2 gram hash dagligt. Andreas er også tilknyttet behandlingspsykiatrien. Han er ved at afprøve medicinering for ADHD, som han har i svær grad.

Da nedlukningen kommer, mister Andreas et praktikforløb i it-branchen, som han havde glædet sig til at påbegynde. Hans hashforbrug forøges, og han skriver til rusmiddelkonsulenten, at han ikke ønsker at komme til flere samtaler. Han taber sig, er trist og har svært ved at se en mening med livet. Hverdagen består stort set af computerspil, som han spiller om natten, mens han sover det meste af dagen. Når rusmiddelkonsulenten ringer, svarer Andreas ikke. Han møder dog op i behandlingspsykiatrien og indimellem er der kontakt via SMS.

Håndtering

Regionspsykiatrien og rusmiddelkonsulenten bliver enige om at bruge den eneste kontakt, Andreas stadig har og inviterer ham til et møde med begge parter over SMS. Mødet forløber godt, og Andreas følers sig herefter knap så skamfuld over tilbagefaldet.

En aftale om et nyt koordinerende indsatsmøde med sagsbehandleren giver håb for et nyt praktikforløb. Der aftales et nyt møde med rusmiddelkonsulenten og Andreas. Andreas vil selv prøve at få vendt søvnrytme ved atter at strukturere hverdagen og fokusere på motion og måltider.

Tim på 45, hjemløs og p.t. på §110-plads

Tim har levet mange år på gaden, men har på nuværende tidspunkt fået en § 110-lejlighed med støtte til at finde en fast bolig. Under nedlukningen får Tim tildelt en rusmiddelkonsulent med henblik på at arbejde med reduktion af diverse rusmidler.

Tim har også fået en kæreste og svarer ikke på rusmiddelkonsulents beskeder og opkald i nedlukningsperioden. Pga. den manglende respons bliver han afsluttet i rusmiddelrådgivningen. Tim er træt af sig selv, da han egentlig havde et ønske om at begynde på en frisk med sin nye kæreste.

Samarbejdspartnerne rundt omkring Tim bliver opmærksomme på, at han gerne vil arbejde med sit overforbrug, han magter bare ikke at tage telefonen, når rusmiddelkonsulenten ringer.

Håndtering

I forbindelse med genåbningen tilbyder en CTI-medarbejder at hjælpe Tim med flytningen og etablering i ny lejlighed. Hun tilbyder også, at de kan tale om Tims overforbrug af rusmidler, og sammen finde frem til, hvad det er, han har brug for. Efter 2 ugers samarbejde spørger medarbejderen Tim, om hun skal følge ham hen til en afklarende samtale i rusmiddelrådgivningen. Tim har på dette tidspunkt fået opbygget en fortrolighed med medarbejderen og i samarbejde etableres der ny kontakt til rusmiddelcentret.       

Line 55 år. Alkoholproblematik, angst og depressionshistorik

Line på 55 år bor i egen bolig. Hun ser ikke sine voksne børn, og udover hjemmeplejen er hendes forældre de eneste personer, hun har en fast kontakt til.

Line har under nedlukningen været i et kraftigt tilbagefald. Hun har drukket 2 flasker vodka dagligt i 5 dage, hvorefter hun med sine egne ord har taget en kold tyrker. I denne periode kontakter Line ikke den nye rusmiddelkonsulent, som hun kun kender fra telefonopkald, da hun ikke ønsker videoopkald eller besøg. Line er lungesyg og derfor bange for at blive smittet med COVID-19.

Håndtering

Line fortæller, da rusmiddelkonsulenten ringer, at hun føler sig ensom. Hun taler kun med hjemmeplejen. Hendes forældre tør ikke se hende, da både hun og de er bange for at blive smittet. Line begynder derfor at drikke.

Ved genåbningen bliver Line og rusmiddelkonsulenten opmærksomme på, at en times telefonsamtale er udmattende for Line. De aftaler derfor, at de skal have to ugentlige samtaler af kortere varighed. Kontakten bliver bedre, og Line fortæller, at hun har kontaktet en søn, som gerne vil komme og besøge hende. Hun lyder gladere. Line er dog bange for, at COVID-19 fortsætter, og at hun atter falder i.

Under samtalen bliver det tydeligt, at Line mangler netværk. Hun får herefter stille og roligt genoptaget to gamle kontakter og bliver medlem af SIND. Hun savner stadig fysisk selskab og får lov til at besøge forældrene. Line og konsulenten bliver enige om, at der skal søges en frivillig, som kan tage kontakt til Line hver morgen.

Line begynder igen på antabus, men føler angst i forhold til fremtiden. I begyndelsen af forløbet er Line grædende og ophidset. Konsulenten har derfor fokus på at tale roligt og langsomt og bruge stemme og ord som en beroligende tryghedsfaktor.

Rusmiddelkonsulenten har ligeledes fokus på at anerkende Lines angst for fremtiden, men også på at hjælpe Line med se de muligheder og ressourcer, som er i hendes liv og arbejde med nogle konkrete handlemuligheder. Line har fx ’grønne fingre’ og har efterfølgende købt en del forskellige planter og krydderurter til altanen, som hun har glæde af.

Teksten er udarbejdet af Trin Horsens, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00.

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?