Voksne med autisme i arbejde, beskæftigelses- eller uddannelsestilbud

På de følgende sider kan du læse om socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos voksne med autisme. Rådene er målrettet de faglige udfordringer, I som fagprofessionelle kan stå over for i genåbningen af samfundet i relation til COVID-19.

Coronakrisen har vendt op og ned på hverdagen for de fleste. Nedlukningen er blevet oplevet og håndteret meget forskelligt også blandt autistiske voksne.

Nogle har nydt godt af tydelige retningslinjer, klare og udtalte forventninger, færre krav og den større fysiske afstand til andre mennesker.

Andre har fundet det rigtig svært, bl.a. fordi hverdagens rutiner er blevet ændret, fx i kraft af nedlukning af arbejdspladser og beskæftigelses- og uddannelsestilbud. Nedlukningen har for nogle skabt utryghed, angst og social isolation og dermed givet anledning til mistrivsel. 

Tilbage til hverdagen

Vi står nu midt i en gradvis genåbning af samfundet. For mange voksne med autisme betyder det, at deres arbejde, uddannelses- eller beskæftigelsestilbud igen er åbent. Derudover er flere hverdagsaktiviteter som fællesspisning, besøg, indkøb, madlavning og aktiviteter genoptaget.

Hvor kommunikationen ved nedlukningen var meget præcis og konkret, er kommunikationen omkring genåbningen mere omskiftelig og mindre konkret. Der er flere gråzoner.

På følgende sider følger en række gode råd og anbefalinger i forhold til genåbning af arbejdspladser samt beskæftigelses- og uddannelsestilbud for autistiske voksne.

Autistiske mennesker er som bekendt lige så forskellige, som mennesker uden autisme er. Rådene kan derfor ikke beskrive alle opmærksomheder eller alle autistiske mennesker. Formålet er snarere at give inspiration til, hvad man som fagperson kan være opmærksom på i forbindelse med genåbningen.

Teksten er udarbejdet af Specialområde Autisme, Region Midtjylland, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00.

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?