Voksne med misbrug

På de følgende sider kan du læse om socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos voksne med misbrug. Rådene er målrettet de faglige udfordringer, I som fagprofessionelle kan stå over for i genåbningen af samfundet i forbindelse med COVID-19.

Rusmiddelrådgivninger/misbrugscentre har gennemgående været delvist åbne i den ellers nedlukkede tid. Kontakten har på forskellig vis ændret sig fra direkte kommunikation (ansigt til ansigt) til telefonisk kontakt eller online-møder.

For en del borgere med rusmiddelproblematikker har det fungeret med online- og telefonisk kontakt. Nogle borgere har endda vist sig at profitere af denne kontaktform, hvor distancen mellem konsulenten og borgeren har fremmet borgerens villighed til at italesætte følelser og problemstillinger. Andre borgere har ikke profiteret af de nye metoder og haft brug for den mere direkte kontakt.

Dagsstruktur og netværk

Mange andre tilbud - fx væresteder, kontaktperson-og mentorordninger og arbejds- og uddannelsestilbud – har været lukket ned, og det kan have gjort det svært for mange borgere med misbrug at opretholde den daglige struktur.

Ligeledes oplever mange borgere, at den mere direkte kontakt til familie, venner og bekendte er blevet begrænset, hvilket kan have mentale konsekvenser i form af øget ensomhed og utryghed.

Andre har dog opretholdt deres kontakt til deres netværk og måske endda oplevet en stigende social kontakt.

Evt. øget forbrug af rusmidler

Endelig har nedlukningsperioden for nogle borgere i målgruppen betydet et øget forbrug af rusmidler, og det kan føre en række ydereligere udfordringer med sig:

 • Hverdagens struktur og gøremål forsvinder. Dagen føles lang.
 • Ændret døgnrytme; typisk bliver nat til dag.
 • Det føles uoverkommeligt at tage telefonen, når rusmiddelindsatsen/ kontaktperson henvender sig eller selv at finde overskud til at opsøge denne.
 • Skam og selvbebrejdelser over at være faldet i igen.
 • Manglende tro på egen formåen i forhold til at komme op på hesten igen.
 • En negativ spiral af håbløshedsfølelse og mindre selvomsorg.
 • Ligegyldighedsfølelse overfor diverse COVID-19 tiltag, da livet måske føles meningsløst, og håbet for fremtiden er dalende.

Hertil nedlukningen have betydet, at en måske allerede eksisterende angst og utryghedsproblematik, er blevet øget.

Gode råd

 1. Vær mere opsøgende end vanligt – den udsatte borger i tilbagefald kan i denne periode have sværere ved at henvende sig.
 1. Fokus på hverdagen, der er gået fra at være relativ tryg til at indeholde større utryghed og uforudsigelighed. Fokus på et realistisk tempo med meningsfyldte hverdagsaktiviteter fra de mere basale som ordentlig søvn, mad m.m. til et liv, som måske atter er mere udadvendt og meningsgivende for den enkelte.
 2. Opmærksomhed på udsatte borgere med tegn på mere vedvarende og belastende mentale problematikker, hvor det er relevant at inddrage diverse fagspecialister.
 3. I rusmiddelbehandlingen kan ambivalens og fremtidsfrygt fylde mere pga. nedlukningen. Her er det vigtigt med: en bæredygtig og tryg relation, den motiverende samtale, fokus på forandringsudsagn og styrkelse af borgerens egen evne til forandring.
 4. Mindst mulig forandring i organisering og samarbejdsrelationer, så trygheden i kendte arbejdsgange og relationer genetableres.
 5. Hjælp borgeren med et overblik over genåbningen: værested, mentorordninger, jobcenter mm.
 6. Brug pædagogiske redskaber bevidst: neuroaffektiv afstemning, positiv reformulering og tydelighed omkring diverse retningslinjer

Teksten er udarbejdet af Trin Horsens, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?