Socialfaglige og pædagogiske råd

Læs hvordan du som fagprofessionel kan håndtere udfordringer hos udsatte unge voksne, der bor på botilbud, i genåbningen af samfundet

Indsatsen i relation til COVID-19 kan med fordel være baseret på at se ændringerne som en mulighed for at stoppe op og revurdere på tidligere vaner og sammen skabe nye, og også blivende, vaner. Det bør foregå i samarbejde med de unge, blandt andet med det formål at give dem en oplevelse af kontrol i en ellers udefra-kontrolleret situation.

De primære indsatser bør være:

Oplysning, inddragelse og meningsskabelse

Udviklingen omkring COVID-19 og nye anbefalinger og retningslinjer bør løbende oplyses tydeligt til de unge. Personalet kan med fordel tydeliggøre alvoren og bredden i situationen med et fokus på, hvorfor der må skabes nye rutiner, og hvordan udførelsen af disse kan sikre, at ”det nok skal blive godt igen”. 

Italesættelse

Alle ændrede rutiner bør løbende italesættes. I indsatsen bør der fokuseres på at genkende og italesætte, når den nye ramme har ført til begrænsninger og afsavn. 

At bryde rutiner

I de situationer, hvor rammen har skullet ændres, bør personalet invitere de unge til dialog herom. Der kan med fordel være fokus på at inddrage de unges gode idéer til håndvaskerutiner, alternativ fysisk omgang, hjemmeaktiviteter osv.

Fokus på den enkelte i rammen

De nye rammer bør indgå direkte i indsatsen omkring den enkelte unge, herunder vedkommendes delmål. Der kan med fordel være fokus på de eksisterende erfaringer og ressourcer, den enkelte unge har oplevet i de nye rammer.

Eksempelvis kan nogle unge have haft god gavn af roen i samfundet, mens andre har oplevet udfordringer med begrænsningen i fysisk kontakt. Disse erfaringer kan med fordel tilgås med ny forståelse og dialogmuligheder. De unge bør ligeledes blive inviteret til at dele ud af deres erfaringer til de andre unge for at skabe yderligere mulighed for ejerskab og mening.

Fællesskab som redskab

Det kan i den nuværende situation give god mening at gøre større brug af personalets egne personlige erfaringer som indsats. Retningslinjerne omkring COVID-19 er ens for alle, hvilket skaber mulighed for personalet i at gå forrest i de nye rutiner. Inddragelse og italesættelse af egne afsavn og udfordringer kan skabe mulighed for øget samhørighed og følelsen af at være sammen om at lykkes.

Teksten er udarbejdet af Platangårdens Ungdomscenter, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 71 42 40 00.

Senest opdateret 26-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?