Budgetøkonomiske beregninger i SØM

Her finder du viden om, hvordan forskellige særligt tilrettelagte indsatser, der har til formål at støtte personer med specifikke handicap i at opnå eller fastholde beskæftigelse eller uddannelse, påvirker den offentlige økonomi.

Indsatser er forbundet med en række omkostninger. Men virksomme indsatser medfører også ofte afledte økonomiske konsekvenser, da borgerne, der deltager i dem, kan opnå et bedre og mere meningsfyldt liv og eventuelt have behov for mindre støtte fra det offentlige som følge af, at de har deltaget i indsatsen.

På denne side finder du en række budgetøkonomiske beregninger af konkrete indsatser, udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Beregningerne belyser, hvordan konkrete virksomme indsatser, der har til formål at støtte mennesker med handicap i at opnå eller fastholde beskæftigelse, påvirker den offentlige økonomi, både direkte i form af omkostninger, der er forbundet med indsatsen, og indirekte i form af afledte budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige. Det kan være fx være lavere forbrug af indkomstoverførsler og større indbetalinger af skat af lønindkomst, der forventes at følge (/følger) af indsatsens effekt på deltagerene.

Beregninger i SØM er budgetøkonomiske og tager derfor ikke højde for værdien af fx øget trivsel eller livskvalitet for borgerene, der deltager i indsatsen. De budgetøkonomiske beregninger skal derfor ses i relation til den effekt, som indsatsen skaber for borgerne, der deltager i den.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent