Teknologistøtte og erhvervet hjerneskade

Ved erhvervet hjerneskade kan teknologi være en stor hjælp til at fastholde og styrke evnen til at løse opgaver på arbejdspladsen.

Ved en erhvervet hjerneskade kan der være behov for støtte til for eksempel at strukturere og planlægge arbejdet eller til at træne i at løse specifikke arbejdsopgaver. Der er forskellige teknologiske produkter, som kan hjælpe med det.

Læs mere om erhvervet hjerneskade og job

Støtte til at kommunikere på arbejdspladsen

Ved erhvervet hjerneskade kan der i nogle tilfælde være udfordringer med at tale, skrive og læse. Her kan forskellige kompenserende teknologier være en god støtte til kommunikation. 

Læs om hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere på arbejdspladsen 

Støtte til at løse arbejdsopgaver 

Teknologi kan give tryghed ved at vende tilbage til og fastholde et arbejde.

Der er for eksempel teknologier, der kan vise, hvordan aktiviteter og opgaver på en arbejdsdag skal gennemføres. De kan hjælpe til et bedre overblik over arbejdsopgaverne, rækkefølgen og strukturen på arbejdsdagen og -ugen.

Læs om hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til opgaveløsning og interaktion 

Støtte til at planlægge arbejdsdagen

Teknologi, der kan understøtte planlægning og overblik, giver mulighed for at tilpasse mængden og rækkefølgen af opgaver til den ansatte med erhvervet hjerneskade. Hjælp til at huske deadlines og pauser kan også være en god støtte.

Teknologi, der kan bruges til at strukturere dagen, har ofte en kalender med aktiviteter og opgaver, der vises i tekst, fotos eller ikoner. Der er tydelige påmindelser og huskelister – ofte med lyd. Opgaverne for en arbejdsdag, -uge eller -måned kan planlægges hjemmefra eller med hjælp fra en kollega eller chef, hvis der er behov for det.

Læs om kalendere og tidsplaner på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge arbejdsdagen 

Gode råd til arbejdsleder

De bedste forudsætninger for et godt samarbejde skabes ofte ved, at kolleger og leder kender til den teknologi, som medarbejderen benytter, og ved at teknologien fungerer sammen med arbejdspladsens øvrige it-systemer.

Læs om centrale elementer i god teknologistøtte på arbejdspladsen

Gode råd til jobsøger / medarbejder

Det kan hjælpe dig til en god jobstart, at du så tidligt som muligt involverer din leder og dine kolleger i dit behov for teknologi som støtte på arbejdspladsen.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent