Særlige indsatser målrettet udviklingshæmning

Her kan du finde eksempler på særligt tilrettelagte indsatser, der har som formål at hjælpe mennesker med udviklingshæmning ind på arbejdsmarkedet.

Der et tale om eksempler til inspiration og ikke udtømmende liste. Kommuner har ikke pligt til at tilbyde indsatserne.

Indsatsen JOBstien

Indsatsen KLAPjob

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent