Teknologistøtte og moderate eller svære psykiske vanskeligheder

Ved psykiske vanskeligheder kan teknologi være et redskab til at skabe tryghed i arbejdssituationen og give bedre mulighed for at være på jobbet.

Der findes mange former for psykiske vanskeligheder, og det er forskelligt, hvor meget det påvirker den enkeltes arbejdsliv. For nogle er det et vilkår, som skal håndteres i arbejdslivet, mens det for andre ikke har nogen betydning.

Ved psykiske vanskeligheder, hvor der løbende skal håndteres symptomer og perioder med særlig sårbarhed, kan teknologi være en støtte på jobbet.

Læs mere om psykiske vanskeligheder og job

Støtte til at indgå på arbejdspladsen

Ved nogle psykiske vanskeligheder kan det være svært at indgå i sociale sammenhænge på arbejdspladsen. Teknologier kan være med til at afhjælpe denne usikkerhed, for eksempel med muligheden for at “træne” at være i situationer på arbejdspladsen, som risikerer at skabe usikkerhed, på forhånd.

Andre teknologier kan understøtte etablering og vedligeholdelse af gode sociale relationer på jobbet – for eksempel virtual reality-træning i at interagere med kolleger, kunder eller samarbejdspartnere.

For nogle er det vigtigt at vide, hvordan man selv eller med støtte fra andre kan håndtere svære situationer, hvis de opstår på arbejdspladsen. For eksempel er der produkter, der kan støtte i forhold til krisehåndtering og egenmestring i svære situationer. Ligesom der findes teknologier, der kan bruges til at registrere sin sindsro og hurtigere forebygge psykiske symptomer med relevante handlinger.

Teknologi til forebyggelse og håndtering af psykiske vanskeligheder  er medarbejderens personlige redskab til selv at håndtere for eksempel angst. Teknologi skal ikke ses som behandlingsredskaber.

Læs mere om teknologistøtte til opgaveløsning og interaktion

Gode råd til arbejdsleder

De bedste forudsætninger for et godt samarbejde skabes ofte ved, at kolleger og leder kender til den teknologi, som medarbejderen benytter, og ved at teknologien fungerer sammen med arbejdspladsens øvrige it-systemer.

Læs om centrale elementer i god teknologistøtte på arbejdspladsen

Gode råd til jobsøger / medarbejder

Det kan hjælpe dig til en god jobstart, at du så tidligt som muligt involverer din leder og dine kolleger i dit behov for teknologi som støtte på arbejdspladsen.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent