Teknologistøtte til opgaveløsning og interaktion

Teknologi kan hjælpe til at træne og lære nye arbejdsopgaver, arbejdsgange og interagere med kolleger, kunder og samarbejdspartnere.

Nogle kan opleve at have svært ved at lære at udføre bestemte opgaver eller bruge specifikke redskaber (maskiner, computerprogrammer og lignende) på en bestemt måde. For andre kan det måske handle om det at finde ud af, hvordan man er sammen på arbejdspladsen eller snakker med kunder.

Teknologi kan være en støtte på jobbet både når det handler om arbejdsopgaver og arbejdsgange, og når det handler om sociale relationer.

Støtte til at lære specifikke arbejdsopgaver

Nogle funktionelle udfordringer indebærer et behov for gentagelser og repetition for at blive tryg ved at udføre specifikke arbejdsopgaver – for eksempel at bruge en bestemt maskine på den rigtige måde, at løse en opgave i den rigtige rækkefølge eller at logge på en computer korrekt hver gang.

Der er forskellige teknologiske produkter, der kan understøtte medarbejderen i sådanne situationer – ved for eksempel at give en introduktion til en arbejdsopgave, som den ansatte kan genbesøge efter behov, eller via trin-for-trin guidning.

Med denne type teknologisk støtte kan usikkerhed omkring specifikke arbejdsopgaver og arbejdsgange mindskes, og både medarbejderen og arbejdspladsen kan være tryg ved, at opgaverne udføres korrekt.

Find inspiration til teknologistøtte til at lære specifikke arbejdsopgaver på hmi-basen.dk

Støtte til at indgå i sociale sammenhænge på arbejdspladsen

Nogle udfordringer indebærer, at det kan være svært at indgå i sociale sammenhænge på arbejdspladsen. Det at være sammen med kolleger til for eksempel sommerfester, til den daglige frokost i kantinen eller til MUS-samtaler, kan skabe stor usikkerhed hos nogle mennesker med handicap. Ligeledes kan det at interagere kunder eller samarbejdspartnere for nogle være en særlig udfordring.

Forskellige virtual reality (VR)-teknologier kan anvendes til at træne at være i bestemte situationer på arbejdspladsen. VR skaber et computersimuleret miljø i 3D ved hjælp af specielle VR-briller med indbyggede skærme eller med plads til mobiltelefonen, der tillader brugeren at være til stede i en virtuel verden.
 
VR bruges allerede i dag til træning af sociale færdigheder som for eksempel at handle i supermarkedet, og til fysisk genoptræning. 

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent