Handicapkompenserende ordninger og andre redskaber

Her præsenteres de særlige handicapkompenserende ordninger, men også bredere redskaber og tilbud efter beskæftigelseslovgivningen, der er rettet mod ledige, som har udfordringer udover ledigheden, herunder handicap.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent