Virksomhedspraktik

Personer, der har svært ved at opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår, kan komme i virksomhedspraktik på en offentlig arbejdsplads eller i en privat virksomhed.

Formålet med virksomhedspraktik er at bringe en ledig tættere på at opnå et job. I virksomhedspraktikken deltager personen i løsning af konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.

Tilbuddet om virksomhedspraktik skal bidrage til at afklare eller udvikle deltagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Det skal styrke chancerne for at komme i beskæftigelse.

Konkrete målsætninger

En virksomhedspraktik skal altid have et klart formål. Det vil typisk være afklaring af job- eller uddannelsesmål, optræning af specifikke kompetencer eller ordinære løntimer. Borgeren, jobcenteret og virksomheden skal aftale det præcise formål med virksomhedspraktikken.

Virksomhedspraktikken skal så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af ordinære løntimer. Ordinære løntimer skal finde sted inden for en anden arbejdsfunktion, hvis de foregår sideløbende med praktikken.

Fastholdelse af arbejde 

Personer på sygedagpenge eller i et jobafklaringsforløb, der er i et ansættelsesforhold, kan også komme i virksomhedspraktik. Her kan praktikken kombineres med eller efterfølges af en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen. Det kan ske, hvis det kan fremme gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen.

Unge og virksomhedspraktik

For unge under 30 år på uddannelseshjælp kan virksomhedspraktik være led i en uddannelsesrettet indsats og hjælpe personen tættere på at kunne starte en uddannelse på almindelige vilkår.

Varighed

Virksomhedspraktik har normalt en varighed på op til fire uger for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate på uddannelseshjælp.

For andre modtagere af offentlig forsørgelse, for eksempel aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, kan virksomhedspraktik have en varighed på op til 13 uger. Efter en konkret vurdering er der mulighed for evt. forlængelse af de 13 uger. 

Mere viden

Ikon af arbejdsplads
Virksomhedspraktik

Ikon af kommune
Om virksomhedspraktik