Nøglepersoner på handicapområdet i jobcentrene

Alle jobcentre har en eller flere nøglepersoner på handicapområdet. De bidrager til jobcenterets sagsbehandling med specialviden om handicap og job.

Formålet med nøglepersonerne er at sikre et højt vidensniveau i jobcentrene om handicap og job samt om de handicapkompenserende ordninger. 

Hvis du som borger ønsker at gøre brug af nogle af de særlige ordninger målrettet mennesker med handicap, kan du kontakte din sagsbehandler eller nøglepersonen i din bopælskommune. 

De enkelte kommuner er organiseret forskelligtog deres rolle varierer fra jobcenter til jobcenter. Nedenfor beskrives deres typiske funktioner. 

Interne funktioner

Nøglepersonerne bidrager til, at alle medarbejdere i jobcentrene kan yde en målrettet service rettet mod at fremme beskæftigelse til mennesker med handicap. 

Nøglepersonerne fungerer som konsulenter og sparringspartnere for de øvrige medarbejdere i jobcenteret på handicapområdet. De medvirker også til at behandle ansøgninger om støtte efter de handicapkompenserende ordninger. 

Eksterne funktioner

En nøgleperson kan også fungere som konsulent på handicapområdet i forhold til eksterne samarbejdspartnere. 

Nøglepersonerne skaber forbindelse mellem jobcentrene og Specialfunktionen Job & Handicap under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). 

Nøglepersonerne repræsenterer jobcenteret i de regionale netværk for nøglepersoner.

Læs mere om nøglepersonerne

Se lister over nøglepersoner i de forskellige regioner på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: 

Nøglepersoner i Region Nordjylland

Nøglepersoner i Region Midtjylland - Øst
 
 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent