Stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen

Social- og Boligstyrelsen gennemfører løbende stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen.

Social- og Boligstyrelsen fører, jf. § 14, stk. 4, i lov om social service, stikprøvekontrol med:

  1. at tilbud og plejefamilier, som skal være registreret i Tilbudsportalen, jf. stk. 2, har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,
  2. at oplysningerne i Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og
  3. at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stikprøvekontrollerne indgår i arbejdet med at kvalitetssikre data i Tilbudsportalen og gennemføres ud fra en proces, der strækker sig over ca. 24 uger.

Sådan forløber en typisk stikprøvekontrol

Skiftende fokusområder udvælges som genstand for stikprøvekontrollen med oplysninger i Tilbudsportalen.

Er der behov for dokumentation for, at Social- og Boligstyrelsen kan vurdere, om tilbuddets eller plejefamiliens oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold eller er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik, kontakter Social- og Boligstyrelsen tilbuddet eller plejefamilien. Tilbuddet eller plejefamilien sender herefter dokumentation, der kan belyse sagen yderligere.

Hvis Social- og Boligstyrelsen på baggrund af den indsendte dokumentation vurderer, at oplysningerne er retvisende, sker der ikke yderligere, og sagen afsluttes.

Vurderes det, at oplysningerne ikke stemmer overens med de faktiske forhold eller ikke er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik, beder Social- og Boligstyrelsen tilbuddet eller plejefamilien om at tilrette oplysningerne. Herefter har tilbuddet eller plejefamilien en frist til at bringe oplysningen i overensstemmelse med de faktiske forhold eller indberette oplysningerne i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Hvis oplysningerne ikke indberettes inden for den fastlagte tidsfrist, kan Social- og Boligstyrelsen træffe afgørelse om et påbud. Tilbuddet eller plejefamilien har herefter en ny frist til at indberette oplysningerne.

I sidste ende kan Social- og Boligstyrelsen træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen, hvis styrelsen på baggrund af stikprøvekontrol har vurderet, at tilbuddets eller plejefamiliens oplysninger for eksempel mangler. Markeringen offentliggøres i Tilbudsportalen i tilknytning til tilbuddets eller plejefamiliens side.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens support af Tilbudsportalen.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Senest opdateret 13-04-2021

Kontakt

Socialfaglig support af Tilbudsportalen