Central udmelding

Social- og Boligstyrelsen kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Social- og Boligstyrelsen har med lovgivningen vedrørende den nationale koordinationsstruktur fået kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

Social- og Boligstyrelsen vil komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

Kommunalbestyrelserne afrapporterer på den centrale udmelding via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med den årlige fastlæggelse af udviklingsstrategien for det kommende år.

En central udmelding kan gælde både regionalt eller nationalt.

Fornyet behandling og driftspålæg

I forbindelse med en central udmelding har Social- og Boligstyrelsen mulighed for at bede om en fornyet behandling, hvis kommunernes tilbagemelding ikke er fagligt tilstrækkelig.

I de tilfælde, hvor Social- og Boligstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemelding på en central udmelding ikke er fagligt tilstrækkelig, vil Social- og Boligstyrelsen gå i dialog med den pågældende kommune eller region.

Social- og Boligstyrelsen kan her anmode kommunalbestyrelserne om en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til den centralt udmeldte målgruppe. En sådan mulighed vil kun anvendes, hvis dialogen med kommunalbestyrelsen ikke i sig selv sikrer en tilstrækkelig løsning.

I de tilfælde, hvor der ikke gennem dialog kan findes en fagligt tilstrækkelig løsning, kan Social- og Boligstyrelsen undtagelsesvis give et driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Social- og Boligstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetencer er til stede over for bestemte målgrupper.

Et driftspålæg er en indgribende foranstaltning, som kun anvendes undtagelsesvist i helt særlige tilfælde.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

National koordination