Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Forløbsbeskrivelse og anbefalinger indsatser til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Der gives desuden en kort introduktion til den børneneuropsykologiske undersøgelse og de øvrige anbefalinger i de korte film der ledsager publikationen.

Forløbsbeskrivelsen beskriver Social- og Boligstyrelsens anbefalede indsats til børn og unge i alderen nul til 18 år med komplekse følger af cerebral parese.

Komplekse følger af cerebral parese er kendetegnet ved, at børnenes/de unges fysiske, kognitive og/eller kommunikative funktionsnedsættelser hver for sig er så omfattende, og/eller at samspillet mellem funktionsnedsættelserne skaber en kompleksitet, så de ikke kan udføre og deltage i alderssvarende hverdagsaktiviteter uden betydelig støtte og assistance.

Den børneneuropsykologiske undersøgelse: Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese:

Se videoen i stort version (YouTube)

Introduktion til den anbefalede indsats til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese: 

Senest opdateret 22-03-2022

Kontakt

National koordination