Forløbsbeskrivelse. Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Socialstyrelsen2019

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan man bedst kan tilrettelægge undervisning og andre relevante indsatser til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Der redegøres bl.a. for målgruppen, centrale indsatser og organiseringen af disse.

Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese udgør en heterogen målgruppe med meget forskellige fysiske, kognitive og kommunikative funktionsniveauer. Fælles for dem er, at de ofte har behov for indsatser forankret i forskellige lovgivninger, hvilket medfører, at indsatsen til denne målgruppe kan være kompleks.

Da målgruppen samtidig er relativt lille, kan der være et begrænset grundlag i den enkelte kommune for at opbygge og vedligeholde viden om de højt specialiserede indsatser, der er behov for.

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge og organisere en sammenhængende og koordineret indsats til børn og unge i målgruppen.

Forløbsbeskrivelsen formidler nyeste viden om: 

  • Hvad der kendetegner børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Herunder bl.a. funktionsevnebeskrivelse, prævalens og demografi.
  • De centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og inklusion for målgruppen samt mulige alternativer til inklusion på almene tilbud.
  • Hvordan de centrale faglige indsatser koordineres og organiseres, så de tilsammen giver grundlag for den bedst mulige indsats.
  • Økonomisk scenarieanalyse, baseret på to cases, hvor indsatserne gives på forskellige tidspunkter i personernes sygdomsforløb.

Udgivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af indsatser og undervisning af børn og unge med komplekse følger af cerebral parese.

Forløbsbeskrivelsen kan ydermere have interesse for fagpersoner, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende, bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner og relevante bruger- og interesseorganisationer.

Hent publikationen