Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug

Social- og Boligstyrelsen har tidligere udsendt en landsdækkende central udmelding for udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug. Den centrale udmelding blev udsendt, fordi Social- og Boligstyrelsen var bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen. Samlet set er styrelsen fortsat bekymret.

Social- og Boligstyrelsen udsender centrale udmeldinger med det formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan, og er tilgængelige for kommunerne.

Landets kommunalbestyrelser har i 2020 behandlet den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen.

På baggrund af afrapporteringerne, en opfølgende dialog og en opdateret status fra februar 2023 har Social- og Boligstyrelsen vurderet, at der er behov for at anmode landets kommunalbestyrelser om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til målgruppen.

Det er styrelsens samlede vurdering, at der er behov for at sikre tilgængeligheden af helhedsorienterede døgnbehandlingstilbud til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug.

Social- og Boligstyrelsen bistår gerne kommunerne med faglig viden om f.eks. målgruppens behov for indsatser og tilrettelæggelsen af disse.

På baggrund af afrapporteringen vil Social- og Boligstyrelsen gå i dialog med landets kommunalbestyrelser.

Hent central udmelding (2019)

Hent anmodning om fornyet behandling (2024)

Senest opdateret 15-05-2024

Kontakt

National koordination