Målgrupper

Social- og Boligstyrelsen har identificeret en række målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur, samt udarbejdet kriterier for at beskrive og vurdere højt specialiserede tilbud og indsatser til målgrupperne.

Social- og Boligstyrelsen følger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for på sigt at skabe et nationalt overblik.

Social- og Boligstyrelsen skal løbende fastlægge, hvilke konkrete målgrupper der er omfattet af denne monitorering ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt:

  • Målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden
  • Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden.

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Med udgangspunkt i de to kriterier har Social- og Boligstyrelsen identificeret en række målgrupper med behov for højt specialiseret viden og indsatser.

Oversigten over målgrupper vil være dynamisk, idet den vil blive ændret i takt med, at vidensopbygningen og monitoreringen skaber nye indsigter i målgrupperne og deres behov for højt specialiserede indsatser.

NB! Målgrupperne omfattet af den nationale koordinationsstruktur gennemgår pr 2023/2024 en revidering, hvilket kan medføre ændringer i målgruppetitel.

Målgrupper i den Nationale Koordinationsstruktur (Klik på billedet for stor version)

Oversigt over målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur (pdf)

Specialiseringsniveauer

Højt specialiserede tilbud og indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur identificeres, beskrives og vurderes konkret med udgangspunkt i Social- og Boligstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet.

Specialiseringsniveauer i den nationale koordinationsstruktur (pdf)

Model for tilbudsscreening i den nationale koordinationsstruktur (pdf)

Senest opdateret 26-01-2022

Kontakt

National koordination