Børn med verbal dyspraksi

Forløbsbeskrivelse og anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld specialiseret indsats til børn med verbal dyspraksi.

Forløbsbeskrivelsen beskriver den anbefalede specialiserede indsats til børn med verbal dyspraksi.

Verbal dyspraksi er en neurologisk betinget taleforstyrrelse, der bevirker, at børn har forskellige udtalevanskeligheder. Udtalevanskelighederne viser sig ved vanskeligheder med motorisk planlægning og udførelse af de bevægelser, som bruges til at forme lyde og stavelser med. Verbal dyspraksi adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn. Ofte skal der en langvarig specialiseret indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog.

Læs artikel om forløbsbeskrivelsen og verbal dyspraksi her (pdf)

Find forløbsbeskrivelse og anbefalinger for børn med verbal dyspraksi her

Senest opdateret 09-08-2022

Kontakt

National koordination