Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Forløbsbeskrivelse og anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld specialiseret indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Forløbsbeskrivelsen beskriver Social- og Boligstyrelsens anbefalede specialiserede indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Kompleks erhvervet hjerneskade defineres ud fra, at hjerneskaden er forbundet med komplekse følger i form af komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser. Funktionsevnenedsættelserne har ofte karakter af omfattende mentale funktionsnedsættelser.

Find forløbsbeskrivelse og anbefalinger for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade her

Senest opdateret 22-03-2022

Kontakt

National koordination