Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen2021

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Kompleks erhvervet hjerneskade er forbundet med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser.
Forløbsbeskrivelsen beskriver, hvordan kommunerne kan tilrettelægge et rettidigt forløb med inddragelse af indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Der gives anbefalinger til, hvordan både kompensatoriske og genoptrænende tilgange kan inddrages i tilrettelæggelsen af indsatserne. Ligeledes er der anbefalinger til borgercentrerede tilgange og indsatser, som relaterer sig til mentale funktioner, kommunikation samt identitets- og følelsesmæssige udfordringer. Endvidere gives anbefalinger til en organisering og samarbejde, der understøtter en rettidig indsats inden for en fælles forståelsesramme.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på evidensbaserede studier samt viden om målgruppen, centrale aktører, faglige indsatser og organisering.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet første gang i august 2016. Denne anden og væsentligt reviderede udgave er udgivet november 2021.

Anbefalinger fra forløbsbeskrivelsen Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade