Borgere med svære spiseforstyrrelser

Social- og Boligstyrelsen udsendte i januar 2020 en landsdækkende central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Social- og Boligstyrelsen udsender centrale udmeldinger med det formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Landets kommunalbestyrelser har i 2020 behandlet den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. På baggrund af afrapporteringerne har Social- og Boligstyrelsen vurderet, at der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser (2020) 

Borgere med svære spiseforstyrrelser - behandling af afrapporteringer på central udmelding (2022)

Den centrale udmelding fra 2015 - og behandlingen heraf - kan rekvireres ved at sende en mail til kontaktpersonen, som er angivet øverst i højre hjørne.

 

Senest opdateret 06-05-2022

Kontakt

National koordination